• CN. Mai Xuân Khối
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày sinh: 02/02/1966.
   Quê quán: Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam.
   Chỗ ở hiện nay: Khối phố 5, phường An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam.
   Chuyên ngành đào tạo: Chính trị - Đoàn đội chính quy hệ 03 năm.
   Lĩnh vực phụ trách: Hoạt động NGLL, Phổ cập giáo dục, Trung tâm học tập cộng đồng.

 • CN. Trần Văn Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán: Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam.
   Chỗ ở hiện nay: Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam.
   Chuyên ngành đào tạo: ĐHSP Vật Lý.
   Lĩnh vực phụ trách: Thanh tra.

 • CN. Nguyễn Thanh Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán: Tam Lãnh - Phú Ninh- Quảng Nam.
   Chỗ ở hiện nay: 31 Trần Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam.
   Chuyên ngành đào tạo: ĐHSP Tin.
   Lĩnh vực phụ trách: Thống kê- Kế hoạch.

 • CN. Hồ Ngọc Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày sinh: 01/01/1963. 
   Quê quán: An Mỹ - Tam Kỳ- Quảng Nam.
   Nơi ở hiện nay: Khối phố 4- An Mỹ - Tam Kỳ - Quảng Nam
   Chuyên ngành đào tạo: CĐSP Địa lý.
   Lĩnh vực phụ trách: Chế độ -  Chính sách.

 • CN. Nguyễn Thị Thu Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán: Điện Minh - Điện Bàn - Quảng Nam.
   Chỗ ở hiện nay: Khối phố 7, An Mỹ - Tam Kỳ - Quảng Nam.
   Chuyên ngành đào tạo: ĐHSP Mầm non.
   Lĩnh vực phụ trách: Mầm non.

 • CN. Nguyễn Thị Thu Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán: Tam Kỳ, Quảng Nam
   Chỗ ở hiện nay: 03 Văn Thị Thừa, Tam Kỳ,
   Quảng Nam.
   Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Kinh tế.
   Lĩnh vực phụ trách: Kế toán trưởng, KT-TV,
   UVBCH CĐ.

 • CN. Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán: Quỳnh Lưu - Nghệ An.
   Chỗ ở hiện nay: An Sơn - Tam Kỳ - Quảng Nam.
   Chuyên ngành đào tạo: ĐH Tin học.
   Lĩnh vực phụ trách: Lưu trữ, phát hành.

 • Đặng Văn Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày sinh: 02/12/1958
   Quê quán: Lưu Khánh -Thừa Thiên Huế.
   Chỗ ở hiện nay: An Mỹ - Tam Kỳ - Quảng Nam.
   Chuyên ngành đào tạo: Bảo vệ
   Lĩnh vực phụ trách: Nhân viên.    

 • CN. Trần Thị Chiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán: Duy Xuyên - Quảng Nam.
   Chỗ ở hiện nay: Hòa Hương - Tam Kỳ - Quảng Nam.
   Chuyên ngành đào tạo: ĐH Ngữ Văn.
   Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn THCS.

 • CN. Trần Thị Nghị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán: Điện An - Điện Bàn - Quảng Nam.
   Chỗ ở hiện nay: Tam Đàn - Phú Ninh - Quảng Nam.
   Chuyên ngành đào tạo: ĐH CNTT.
   Lĩnh vực phụ trách: CNTT

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục & Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam  Điện thoại: 0235 3851418
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 0903 525398. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com

Thiết kế & Phát triển bởi EduPortal