Em là sinh viên mới tốt nghiệp năm 2013 (mới nhận bằng tốt nghiệp ĐHSP Toán, xếp loại khá). Em có nguyện vọng xin hợp đồng giảng dạy tại một trường THCS trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Xin hỏi: Hiện nay, thành phố Tam Kỳ có nhu cầu giáo viên Toán không và thủ tục hồ sơ như thế nào?Em là sinh viên mới tốt nghiệp năm 2013 (mới nhận bằng tốt nghiệp ĐHSP Toán, xếp loại khá). Em có nguyện vọng xin hợp đồng giảng dạy tại một trường THCS trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Xin hỏi: Hiện nay, thành phố Tam Kỳ có nhu cầu giáo viên Toán không và thủ tục hồ sơ như thế nào?

Xem trả lời
Nội dung:
Hiện nay, Tam Kỳ không có nhu cầu bổ sung giáo viên Toán. Tuy nhiên, em có thể làm 01 bộ hồ sơ (hồ sơ xin việc bình thường) nộp tại Phòng Nội vụ thành phố Tam Kỳ. Khi có nhu cầu, UBND thành phố sẽ xem xét.

Tôi là giáo viên mầm non hiện đang hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo mức 9%. Nay tôi nghỉ hậu sản, vậy tôi có được hưởng phụ cấp thâm niên trong thời gian nghỉ hậu sản (6 tháng) không?Tôi là giáo viên mầm non hiện đang hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo mức 9%. Nay tôi nghỉ hậu sản, vậy tôi có được hưởng phụ cấp thâm niên trong thời gian nghỉ hậu sản (6 tháng) không?

Xem trả lời
Nội dung:

Tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số: 54/2011/NĐ-CP ngày 07/4/2011 của Chính phủ: Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau:


a) Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu;


b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên;


c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;


d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.


Với quy định trên, nếu như bạn nghỉ chế độ thai sản theo đúng thời hạn của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì thời gian nghỉ chế độ thai sản của bạn vẫn được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm ngành Ngữ văn, sau khi ra trường tôi làm hợp đồng tại văn phòng UBND huyện có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 7/2007 đến hết tháng 9/2011. Tháng 10 năm 2011 tôi trúng tuyển viên chức vào làm giáo viên dạy Văn ở một trường THPT, tuy nhiên nhà trường vẫn xếp lương và áp dụng chế độ tập sự cho tôi. Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Trường hợp của tôi có được miễn thời gian tập sự hay không vì trước đó tôi đã phải tập sự khi được tuyển vào làm hợp đồng với UBND huyện?Tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm ngành Ngữ văn, sau khi ra trường tôi làm hợp đồng tại văn phòng UBND huyện có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 7/2007 đến hết tháng 9/2011. Tháng 10 năm 2011 tôi trúng tuyển viên chức vào làm giáo viên dạy Văn ở một trường THPT, tuy nhiên nhà trường vẫn xếp lương và áp dụng chế độ tập sự cho tôi. Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Trường hợp của tôi có được miễn thời gian tập sự hay không vì trước đó tôi đã phải tập sự khi được tuyển vào làm hợp đồng với UBND huyện?

Xem trả lời
Nội dung:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Viên chức; khoản 1 Điều 20 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV, người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:


- Đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên.


- Trong thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.


Theo quy định trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn sẽ không được miễn chế độ tập sự. Vì suốt thời gian bạn làm văn phòng UBND huyện không có liên quan đến việc làm giáo viên của bạn. Do đó việc nhà trường xếp lương và áp dụng chế độ tập sự đối với bạn là đúng với các quy định hiện hành.

Theo quy định thì tháng 4 năm 2014 tôi sẽ được xét hưởng phụ cấp thâm niên. Tuy nhiên,  năm 2012 tôi có sinh con thứ 3. Tôi nghe đồng nghiệp nói: những giáo viên đã sinh con thứ 3 thì bị trừ 1 năm thâm niên, do vậy trường hợp của tôi cũng bị trừ 1 năm thâm niên nên chưa đủ năm để xét thâm niên. Vậy xin hỏi những trường hợp sinh con thứ 3 thì có bị trừ hoặc kéo dài một năm thâm niên hay không?Theo quy định thì tháng 4 năm 2014 tôi sẽ được xét hưởng phụ cấp thâm niên. Tuy nhiên, năm 2012 tôi có sinh con thứ 3. Tôi nghe đồng nghiệp nói: những giáo viên đã sinh con thứ 3 thì bị trừ 1 năm thâm niên, do vậy trường hợp của tôi cũng bị trừ 1 năm thâm niên nên chưa đủ năm để xét thâm niên. Vậy xin hỏi những trường hợp sinh con thứ 3 thì có bị trừ hoặc kéo dài một năm thâm niên hay không?

Xem trả lời
Nội dung:

Theo Thông tư liên tịch số: 68/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số  54/2011/NĐ-CP  ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, một trong những đối tượng được áp dụng là nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).


Theo khoản 3, điều 2 Thông tư trên, mức phụ cấp thâm niên được tính như sau: Nhà giáo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này có thời gian giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại Khoản 1 Điều này đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.


Như vậy với hướng dẫn trên, kể từ ngày bạn được biên chế chính thức (không tính 1 năm tập sự) bạn trực tiếp tham gia giảng dạy đủ 5 năm (60 tháng) thì bạn đủ điều kiện để được xét hưởng phụ cấp thâm niên. Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%. Ví dụ bạn trúng tuyển viên chức vào tháng 10 năm 2006, đến tháng 10 năm 2007 bạn mới chính thức có quyết định hết thời gian tập sự. Vậy đến tháng 10 năm 2012 bạn mới đủ 5 năm để xét hưởng phụ cấp thâm niên.


Vấn đề mà bạn quan tâm đó là những trường hợp sinh con thứ 3 có bị trừ hoặc là kéo dài một năm thâm niên hay không? Ở Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT – BGDĐT…hướng dẫn một số điều của Nghị định này không có điều khoản nào quy định những trường hợp sinh con thứ 3 sẽ bị trừ hoặc là kéo dài 1 năm thâm niên.

Chúng tôi là giáo viên tiểu học (trong biên chế) đang hưởng ngạch 15a204, đã tốt nghiệp đại học sư phạm vào năm 2012 nhưng tại sao đến nay vẫn chưa được các cấp hướng dẫn làm hồ sơ xét chuyển loại viên chức sang ngạch 15a203 để được hưởng ngạch lương tương ứng với bằng đại học?Chúng tôi là giáo viên tiểu học (trong biên chế) đang hưởng ngạch 15a204, đã tốt nghiệp đại học sư phạm vào năm 2012 nhưng tại sao đến nay vẫn chưa được các cấp hướng dẫn làm hồ sơ xét chuyển loại viên chức sang ngạch 15a203 để được hưởng ngạch lương tương ứng với bằng đại học?

Xem trả lời
Nội dung:

Đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện xét chuyển loại viên chức, trình tự xét chuyển loại viên chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Thông tư 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 116/2003/NĐ-CP và Nghị định 121/2006/NĐ-CP. Tuy nhiên, hiện nay các văn bản nêu trên đã không còn hiệu lực.


Hiện nay, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đang có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có Thông tư hướng dẫn về quy trình, thủ tục tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.


Khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ và chỉ đạo của các cấp, Phòng GD&ĐT sẽ hướng dẫn các đơn vị trường học lập thủ tục đề nghị thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định. 

Chúng tôi là phụ huynh học sinh lớp 1, có hộ khẩu thường trú tại khối phố 8, phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ. Năm học 2013-2014, con tôi nhập học vào trường tiểu học Kim Đồng, phường An Mỹ theo phân tuyến. Xin hỏi: Sau khi hoàn thành chương trình tiểu học, con tôi có được nhập học tại trường THCS Lý Tự Trọng hay không?Chúng tôi là phụ huynh học sinh lớp 1, có hộ khẩu thường trú tại khối phố 8, phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ. Năm học 2013-2014, con tôi nhập học vào trường tiểu học Kim Đồng, phường An Mỹ theo phân tuyến. Xin hỏi: Sau khi hoàn thành chương trình tiểu học, con tôi có được nhập học tại trường THCS Lý Tự Trọng hay không?

Xem trả lời
Nội dung:
Con của phụ huynh có hộ khẩu thường trú tại khối phố 8, phường An Xuân nhập học lớp 1 vào trường tiểu học Kim Đồng, phường An Mỹ là đúng theo phân tuyến tuyển sinh năm học 2013-2014 của UBND thành phố Tam Kỳ. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành chương trình tiểu học tại trường tiểu học Kim Đồng thì vẫn được nhập học tại trường THCS Lý Tự Trọng theo phân tuyến tuyển sinh vào các trường THCS. (Tuyến tuyển sinh của trường THCS Lý Tự Trọng là học sinh có hộ khẩu thường trú tại phường An Xuân và phường Phước Hòa)

Chúng tôi là những người làm kế toán trong các trường học tiểu học, trung học và đã được biên chế công chức. Vậy xin được hỏi trường hợp của chúng tôi có được hưởng phụ cấp công vụ không?Chúng tôi là những người làm kế toán trong các trường học tiểu học, trung học và đã được biên chế công chức. Vậy xin được hỏi trường hợp của chúng tôi có được hưởng phụ cấp công vụ không?

Xem trả lời
Nội dung:

Trước hết bạn cần hiểu rõ đối tượng là công chức và viên chức. Theo Điều 4, Luật Công chức quy định: Cán bộ, công chức bao gồm:


1. Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 


2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.


3. Cán bộ xã, phường, thị trấn là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội; công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.


Còn tại Điều 2 Luật Viên chức quy định: Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.


Với quy định trên và theo thư bạn viết, các kế toán của trường học là viên chức. Do đó, theo các Điều 1, 2, 3 Nghị định 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ, các kế toán trường học sẽ không thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định này.

Tôi là giáo viên đang công tác tại trường THCS thuộc thành phố Tam Kỳ. Tôi được vào biên chế từ tháng 9/2004. Tháng 12/2013 tôi sẽ nghỉ chế độ thai sản. Tôi muốn biết về những chế độ do BHXH sẽ chi trả và những khoản phụ cấp mà nhà trường sẽ chi trả cho tôi trong thời gian tôi nghỉ thai sản?Tôi là giáo viên đang công tác tại trường THCS thuộc thành phố Tam Kỳ. Tôi được vào biên chế từ tháng 9/2004. Tháng 12/2013 tôi sẽ nghỉ chế độ thai sản. Tôi muốn biết về những chế độ do BHXH sẽ chi trả và những khoản phụ cấp mà nhà trường sẽ chi trả cho tôi trong thời gian tôi nghỉ thai sản?

Xem trả lời
Nội dung:

Theo quy định của tại điều 157 – Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung năm 2012 va có hiệu lực từ ngày 1/5/2013, thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ được tăng lên từ 4 tháng thành 6 tháng. Toàn bộ thời gian nghỉ thai sản được bảo hiểm xã hội chi trả.


Đối với trường hợp sinh con trước ngày Bộ luật có hiệu lực, mà đến ngày 1/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh theo luật cũ (4 tháng), người lao động sẽ được nghỉ thêm 2 tháng và 2 tháng nghỉ thêm này cũng được bảo hiểm xã hội chi trả như đối với các trường hợp sinh con sau ngày 1/5/2013.


Về mức hưởng chế độ thai sản, theo quy định tại Điều 34, 35 Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nữ được 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.


Ngoài ra, người lao động nữ còn được trợ cấp một lần khi sinh con bằng hai tháng lương tối thiểu chung.


Đối với chi phí khám chữa bệnh, sinh con theo quy định tại Điều 22 Luật bảo hiểm y tế, người lao động được bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí và họ phải chịu 20% chi phí.


Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.


Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 4 tháng.


Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Tôi nhập ngũ 1975 và đến năm 1986 xuất ngũ về địa phương. Sau đó đi học lớp sư phạm, đến năm 1997 tôi được biên chế chính thức trong ngành Giáo dục và trực tiếp giảng dạy môn Lịch sử. Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc, trường hợp của tôi có được tính hưởng BHXH đối với thời gian trong quân đội không?Tôi nhập ngũ 1975 và đến năm 1986 xuất ngũ về địa phương. Sau đó đi học lớp sư phạm, đến năm 1997 tôi được biên chế chính thức trong ngành Giáo dục và trực tiếp giảng dạy môn Lịch sử. Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc, trường hợp của tôi có được tính hưởng BHXH đối với thời gian trong quân đội không?

Xem trả lời
Nội dung:

Theo Khoản 10, Mục II Thông tư số 13/NV ngày 4/9/1972 của Bộ Nội vụ quy định quân nhân nghĩa vụ khi hết thời hạn đã về địa phương một thời gian rồi mới được tuyển vào cơ quan, xí nghiệp Nhà nước thì được cộng cả thời gian làm nghĩa vụ quân sự với thời gian làm việc ở cơ quan, xí nghiệp nhà nước để tính là thời gian công tác liên tục (nay được tính là thời gian hưởng BHXH).


Về trường hợp cụ thể của bạn, bạn cần cung cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quá trình công tác, đóng BHXH và liên hệ với cơ quan BHXH nơi đang làm việc để xem xét và giải đáp thỏa đáng.

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục & Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam  Điện thoại: 0235 3851418
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 0903 525398. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com

Thiết kế & Phát triển bởi EduPortal