A. Hệ thống trường Tiểu học:

Toàn thành phố có 14 trường Tiểu học trên địa bàn 13 xã, phường. Hiện có 12 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có 2 trường đạt chuẩn ở mức độ 2.

1. Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
- Hiệu trưởng:  Trần Ngọc Liệu

Email: ngoclieu68@gmail.com
Tel: 01647108082

- Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Miền

Email: nguyenmienngt@gmail.com

Tel:01213567045

2. Trường Tiểu học Nguyễn Hiền
- Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Một

Email: yennhi0298@gmail.com  

Tel: 0977927849

- Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thùy Dương
Email: nguyenthuyduong159@gmail.com
Tel: 0976228688

3. Trường Tiểu học Phan Thanh
- Hiệu trưởng: Trình Huy Cường

Email:
Tel: 0982429086
- Phó Hiệu trưởng: Bùi Văn Thanh
Tel:0906512059

4. Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

- Hiệu trưởng: Võ Thị Lai

Email: vothilai1974@gmail.com

Tel: 0976566506

- Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Điểu

Email:

Tel: 0905282397

5. Trường Tiểu học Ngô Quyền
- Hiệu trưởng: Trần Thị An

Email:   

Tel: 01282770800

6. Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm
- Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Như Ánh

Email: nguyenthinhuanh77@gmail.com

Tel: 01227514029

7. Trường Tiểu học Hùng Vương
- Hiệu trưởng: Trịnh Thị Hồng

Email: trinhhong.hungvuong@gmail.com

Tel: 01668437257

- Phó Hiệu trưởng: Huỳnh Thị Thúy Hằng
Tel:01299409111

8. Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai
- Hiệu trưởng:  Trần Khắc Hùng

Email: Khachunghtmk@gmail.com.
Tel: 0986695090

- Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tâm Khánh
Email:
Tel: 0984646676

9. Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
- Hiệu trưởng: Bùi Thị Diễm

Email: btdiem@gmail.com

Tel: 0972755384
- Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Trà My
Email: 
Tel: 0918613652

10. Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
- Hiệu trưởng:  Nguyễn Thị Thanh Hữu

Email:
Tel: 0905729515

- Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thanh Nga

Email:

Tel: 0914014464

- Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Xuân Hoa

Email:

Tel: 01299327359

11. Trường Tiểu học Kim Đồng
- Hiệu trưởng:  Nguyễn Thị Như Anh

Email:
Tel: 0983101579

- Phó hiệu trưởng: Huỳnh Quang Dưỡng

Email:

Tel: 0906543203

12. Trường Tiểu học Lê Văn Tám

- Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Phúc Xuân 

Email:

Tel: 0944436122- 01694918787

 - Phó Hiệu trưởng: Dương Thị Thủy Lợi

Email:
Tel: 01274114992

13. Trường Tiểu học Trần Quý Cáp
- Hiệu trưởng: Trương Thị Ngọc Thành

Email: ThanhgvTQC@gmail.com.

Tel: 0934 312 024.

 

- Phó hiệu trưởng: Huỳnh Thị Ngọc Huệ

14. Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
- Hiệu trưởng:  Phạm Văn Diệu

Email:
Tel: 0983712164

- Phó hiệu trưởng:  Đỗ Thị Kiều Phương

Email:

Tel: 0972488394

 B. Danh bạ điện thoại các trường:

Trường TH

Địa chỉ

Cơ quan

Hiệu trưởng

 Di động

Trần Quý Cáp

Xã Tam Ngọc

844169

Trương Thị Ngọc Thành

0934 312 024

Hùng Vương

P.Trường Xuân

852088

Trịnh Thị Hồng01668437257

Trần Quốc Toản

P. An Xuân

824161

Ng.Thị Thanh Hữu

0905729515

Kim Đồng

P. An Mỹ

829177

 Nguyễn Thị Như Anh

0983101579 

Ng.Thị Minh Khai

P. Phước Hòa

852166

Trần Khắc Hùng

0986695090

Lê T. Hồng Gấm

P. Hòa Hương

859415

Nguyễn Thị Như Ánh

 0122751029

Lê Văn Tám

P. An Sơn

859062

Nguyễn Thị Minh Trâm

0935714589

Nguyễn Văn Trỗi

P. Tân Thạnh

250008

Bùi Thị Diễm

0972755384

Ngô Quyền

P. An Phú

2210347

Trần Văn Tuệ

0935947576

Nguyễn Viết Xuân

Xã Tam Phú

859149

Võ Thị Lai

0976566506

Phan Thanh

Xã Tam Thăng

812057

Trình Huy Cường

0982429086

Ngô Gia Tự

Xã Tam Thanh

240798

Trần Ngọc Liệu

01647108082

Nguyễn Hiền

P. Hòa Thuận

845072

Nguyễn Thị Một

0977927849

Võ Thị Sáu

P. An Mỹ

 

 Phạm Văn Diệu

 0983712164