A. Hệ thống trường Trung học cơ sở

Toàn thành phố có 10  trường THCS trên địa bàn 13 xã, phường. Hiện đã có 8 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1, trong đó có 2 trường đạt chuẩn giai đoạn 2.

1. Trường THCS Thái Phiên
- Hiệu trưởng:  Trần Anh Hải

Email: trananhhaitamky@gmail.com
Tel: 0905830188

- Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Minh
Tel: 0121 652 6398

2. Trường THCS Nguyễn Khuyến

- Hiệu trưởng: Lê Công Thông

Email: thongkhanh@gmail.com

Tel: 01694446477

- Phó hiệu trưởng: Nguyễn Toán

Email: nguyentoan671@gmail.com

Tel: 0962035303

3. Trường THCS Lê Hồng Phong
- Hiệu trưởng: Phan Đình Quyến

Email: phanquyentky@gmail.com

Tel: 0935107130

- Phó Hiệu trưởng: Huỳnh Thị Ánh Nguyệt
Tel: 0905311260

4. Trường THCS Lê Lợi

- Hiệu trưởng: Đinh Thế Dũng

Email: dungn8687@gmail.com

Tel: 0935593017

- Phó hiệu trưởng: Võ Tấn Dũng

Email: dungleloi2011@gmail.com

Tel: 01666536039

5. Trường THCS Nguyễn Du
- Hiệu trưởng:  Lê Viết Quang

Email: quangleviet57@gmail.com
Tel: 0935185201

- Phó hiệu trưởng: Nguyễn Tự Lực
Email: nguyentuluc70@gmail.com
Tel: 01699393414

- Phó Hiệu trưởng: Đặng Thị Hoa
Email: dangthithuonghoa81@gmail.com
Tel: 0988337118

6. Trường THCS Lý Tự Trọng
- Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tâm Hiền
Tell: 0935637280

- Phó hiệu trưởng: Võ Tấn Đông
Email: vodong63@gmail.com
Tel: 0932400939

- Phó hiệu trưởng: Nguyễn Tấn Bền
Email: khoaben@gmail.com
Tel: 0986802569

7. Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
- Hiệu trưởng: Phan Văn Dung

Email: Vndungphan2@gmail.com

Tel: 01673389747

8. Trường THCS Lý Thường Kiệt
- Hiệu trưởng:  Nguyễn Thành Phát
Email: ntphatbtm@gmail.com
Tel:  0907482456

- Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Hương
Email: huong76tk@gmail.com
Tel: 0976615646

9. Trường THCS Nguyễn Huệ
- Hiệu trưởng:  Ca Văn Bê

Email: cavanbe@gmail.com
Tel: 0985978780

- Phó hiệu trưởng: Trần Hữu Dũng

Email: tranhuudungnghue@gmail.com

Tel: 0905741164

10. Trường THCS Chu Văn An
- Phó hiệu trưởng: Trần Công
Email: kongtran2007@gmail.com

Tel: 01695715935

B. Danh bạ điện thoại các trường:
 

Trường THCS

Địa chỉ 

Cơ quan

Hiệu trưởng - Phó Hiệu trưởng

 Di động

Huỳnh T.Kháng

P.Trường Xuân

852939

Phan Văn Dung01673389747

Lý Tự Trọng

P. An Xuân

824826

Nguyễn Thị Tâm Hiền

0935637280

Lê Hồng Phong

P. An Mỹ

812940

Phan Đình Quyến
 

0935107130

Nguyễn Du

P.Tân Thạnh

811635

Lê Viết Quang

0935185201

Nguyễn Huệ

P.Hòa Hương

851158

Ca Văn Bê

0985978780

Chu Văn An

P. An Sơn

858186

Trần Công0169571935

Lý Thường Kiệt

Xã Tam Phú

 

Nguyễn Thành Phát

 0907482456

Lê Lợi

Xã Tam Thăng

888819

 Đinh Thế Dũng

 0935593017

Thái Phiên

Xã Tam Thanh

857000

Trần Anh Hải

0905830188

Nguyễn Khuyến

P. An Phú

819077

Lê Công Thông

0982950700